Introduktion till kulturell kompetens 2024

Introduktion till kulturell kompetens och dess användning. Är du personal inom Hälso-och sjukvård, eller angränsande områden som arbetsförmedling, grund-och gymnasieskola eller kriminalvård, och som möter personer med utländsk bakgrund i din yrkesgärning och vill veta mer om kulturell kompetens?  

Då kan detta introduktionstillfälle vara något för dig och ditt team. Kurstillfället syftar till att öka din medvetenhet och kunskap om mångfald och kulturell kompetens samt hur det kan användas i praktiken utifrån er verksamhet. 

Inga förkunskapskrav krävs.  

Kursledare 

Jane Holstein, leg arbetsterapeut och forskare inom området kulturell kompetens vid Linköpings Universitet  

Program 

Vad innebär kulturell kompetens och varför behövs det?

Du får teoretiska inspel och praktiska tips hur du kan använda det i praktiken.

Tid och plats 

13 februari 2024, kl. 15,00 till 16,00. Digitalt via Zoom

Kursavgift 

995 kr exkl. moms inkl 1 års instrumentanvändning

I kursavgiften ingår 

Digitalt kursmaterial och licens

Antal deltagare 

40 st. maximalt och minst 10 för att genomföra kursen.  

Anmälan och praktiska frågor 

Kursen administreras av Spetsa som är ett affärsområde inom Unitalent AB och som ägs av Linköpings universitets holdingbolag. Vid frågor kring anmälan och praktiska spörsmål, kontakta adm@spetsa.se 

Anmälan 

Anmälan öppnar 1 december 2023
Anmälan är bindande.