Kurs: Bedömning av arbetsförmåga

Elite Stora Hotellet Stora Torget 9, Linköping

Syftet med kursen är att ge utbildning i användandet av bedömningsinstrumenten Assessment of Work Performance (AWP), Assessment of Work Characteristics (AWC), Work Environment Impact Scale (WEIS) och Worker Role Interview (WRI).

SEK11700