Kulturell Kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS)

495 kr för 2 år

Utifrån studier med fokus på utveckling av den svenska versionen av bedömningsinstrumentet Kulturell kompetens Självskattning för personal (KKS) har användbarhet undersökts och psykometriska prövningar genomförts vilka genererat ett beprövat instrument som kan stödja personalens utveckling av kulturell kompetens. KKS syftar till att personal inom olika verksamheter som möter klienter med olika kulturella bakgrunder ska kunna få en uppfattning om sin egen kulturella kompetens.

Beskrivning

Utifrån studier med fokus på utveckling av den svenska versionen av bedömningsinstrumentet Kulturell kompetens Självskattning för personal (KKS) har användbarhet undersökts och psykometriska prövningar genomförts vilka genererat ett beprövat instrument som kan stödja personalens utveckling av kulturell kompetens. KKS syftar till att personal inom olika verksamheter som möter klienter med olika kulturella bakgrunder ska kunna få en uppfattning om sin egen kulturella kompetens.

Ansprechpartner

Produktunterstützung

Johanna Stöckl

Johanna Stöckl

adm@spetsa.se