Hur länge är licenserna giltiga?

Licenserna är giltiga i 2 år i taget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *