AWC – Assessment of Work Characteristics

800 kr för 2 år

Beskrivning

Vid en bedömning av arbetsförmåga är det även viktigt för bedömaren att bilda sig en uppfattning om vilka krav som ställs på personen i arbetssituationen för att kunna dra några slutsatser om klientens prestation, det vill säga bedömaren bör vid en bedömning även genomföra en arbetskravsanalys. En sådan analys är möjlig att göra med bedömningsinstrumentet AWC, som syftar till att bedöma vilka krav på olika arbetsfärdigheter som ställs på klienten i olika arbetssituationer. På nedanstående länk finns mer information om AWC.


Mängdrabatt möjligt!
200 kr rabatt vid köp av 2 licenser, 400 kr vid köp av 3 licenser och 600 kr vid köp av 4 licenser. Gäller följande licenser: AWP, AWC, WEIS och WRI.

Ytterligare information

AWC

Licens med giltighetstid i 2 år.