AWP – Assessment of Work Performance

800 kr for 2 years

Description

Med bedömningsinstrumentet AWP är det möjligt att göra en aktivitetsbaserad bedömning av klienters arbetsförmåga i olika arbetsuppgifter i såväl reella som konstruerade miljöer.


Mängdrabatt möjligt!
200 kr rabatt vid köp av 2 licenser, 400 kr vid köp av 3 licenser och 600 kr vid köp av 4 licenser. Gäller följande licenser: AWP, AWC, WEIS och WRI.

Additional information

AWP

Licens med giltighetstid i 2 år.