AWP – Assessment of Work Performance

800 kr för 2 år

Beskrivning

Med bedömningsinstrumentet AWP är det möjligt att göra en aktivitetsbaserad bedömning av klienters arbetsförmåga i olika arbetsuppgifter i såväl reella som konstruerade miljöer.

Mer information

AWP

Licens med giltighetstid i 2 år.